TEIQue

TEIQue is een wetenschappelijk assessment instrument van Thomas international dat emotionele intelligentie meet. Emotionele intelligentie is bepalend voor de wijze waarop mensen zich manifesteren binnen de organisatie en geeft ze de scherpte die ze nodig hebben om prestaties te leveren.

TEIQue geeft inzicht in de wijze waarop de kandidaten omgaan met hun emoties, reageren op werkdruk en relaties beheren. Maar ook in hoe goed zij gevoelens van anderen kunnen inschatten en hoe zij deze kennis inzetten bij het opbouwen en onderhouden van een goede verstandhouding. Tevens wordt aangegeven op welke vlakken de betreffende persoon zich nog zou kunnen ontwikkelen.

BESTEL DE TEIQUE
De online TEIQue assessment duurt gemiddeld 20 minuten.

Onderbouwivng

Trait Emotional Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K.V.Petrides, PhD. Het is een van de best onderbouwde psychometrische instrumenten ter wereld en wordt ondersteund door het gerenommeerde London Psychometric Laboratory (UCL).

Emotionele Intelligentie

Personen die emotioneel intelligent zijn beschikken over zelfkennis, blinken uit in communicatie en zijn in staat hun gedrag situationeel aan te passen. Het is daarom aannemelijk dat deze personen in staat zijn te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld in moderne, competitieve en complexe organisaties. Bovendien kunnen emotioneel intelligente personen doorgaans beter omgaan met stress, ze hebben minder motivatieproblemen, tonen betrokkenheid en kunnen conflicten en veranderingen hanteren.

Emotionele Intelligentie en leiderschap

Aangezien emotioneel intelligente leidinggevenden over mensgerichte leiderschapskwaliteiten beschikken, functioneren hun teams gewoonlijk goed en zijn zowel motivatie als betrokkenheid in het team hoog. Deze aspecten dragen bij aan een hoge mate van loyaliteit en weinig verloop.

De TEIQue rapportage

Naast een algemene score op Emotionele intelligentie, geeft meer specifiek inzicht in 4 EI-factoren:

 •  

  Welzijn

  Een indicatie van hoe gelukkig, positief en tevreden iemand is.

 •  

  Zelfbeheersing

  In hoeverre is een persoon in staat om te gaan met druk en stress van buitenaf alsmede de mate van impulsbeheersing.

 •  

  Emotionaliteit

  Is iemand in staat emoties te uiten en te interpreteren en deze vaardigheden toe te passen in het aangaan en onderhouden van relaties met anderen ?

 •  SociabiliteitHoe sociaal vaardig is iemand. Is deze persoon in staat te luisteren en helder zelfbewust te communiceren.

De rapportage die wordt gegenereerd op basis van de TEIQue vragenlijst beantwoordt de volgende vragen:

 • hoeverre is de persoon zich bewust van zijn of haar kwaliteiten en mogelijke beperkingen?
 • Welke mate past hij of zij het gedrag aan veranderende omstandigheden aan?
 • Hoe gaat de persoon om met spanning?
 • Weet de persoon zijn of haar impulsen ook onder druk te beheersen?
 • Hoe gevoelig is de persoon voor de emoties van een ander?
 • Is hij of zij goed in het opbouwen van relaties met anderen?
 • Wat kan gezegd worden over zijn of haar zelfmotivatie en aanpassingsvermogen?