Aanvulling op de PPA

In combinatie met de Thomas international PPA rapportage kan tevens een of meerdere Aanvullende Rapportages worden besteld die op een specifiek onderwerp inzoomt. Hiervoor hoeft geen extra vragenlijst te worden ingevuld door de kandidaat, de vragenlijst voor de PPA fungeert als basis. Op deze manier krijgt u een verdieping van het PPA rapport naar het specifieke onderwerp van uw keuze. Het geeft u de mogelijkheid kandidaten aan functies te koppelen en geeft inzicht in specifieke kernkwaliteiten.

Een PPA bestelling omvat de volgende rapportages:


 • De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)
 • Interview richtlijnen
 • Samenvatting voor de kandidaat
 • Grafieken & scores
BESTEL DE AANVULLING OP DE PPA
De online PPA assessment met aanvulling duurt gemiddeld 10 minuten.

De Aanvullende rapportages die extra te bestellen zijn:

 • Carrièrerichtlijnen

  Onderzoek naar passende functies voor een persoon ook geschikt als outplacement instrument waarmee gekeken kan worden naar nieuwe richting(en) in de carrière. De mogelijke functiegebieden welke worden opgesomd passen bij het werkgedrag van de persoon.

  De rapportage omvat DISC Grafiek III (Eigenbeeld), Zelfmotivatie, Functie/ taak accenten, trefwoorden, motivatoren en ten slotte de carrière richtlijnen.

  Voorbeeldrapport van de PPA Carrièrerichtlijnen

 • Management Onderzoek

  Onderzoek naar leidinggevende gedragseigenschappen van een persoon.
  Het geeft inzicht in de sterkten en zwakten van de persoon in relatie tot 6 belangrijke management competenties: leiding en motivatie, besluitvorming, planning en problemen oplossen, communicatie, administratie en het ontwikkelen van anderen.

  Voorbeeldrapport van het PPA Managementonderzoek

 • Verkoop Vragenlijst

  Vragenlijst te gebruiken bij kennismakingsgesprek voor analyse van de verkoopkwaliteiten van een persoon.Deze verkoop-gerelateerde interviewvragen zijn specifiek geformuleerd op basis van het profiel van de kandidaat.

  Deze rapportage omvat: Trefwoorden, Verkoopkwaliteiten, Aanwijzingen voor het gesprek, Gespreksonderwerpen.

  Voorbeeldrapport van de PPA Verkoop Vragenlijst

 • Management Vragenlijst

  Vragenlijst te gebruiken bij kennismakingsgesprek voor analyse van de managementkwaliteiten van een persoon. De rapportage omvat een aantal management-gerelateerde interviewvragen, specifiek geformuleerd op basis van het profiel van de kandidaat.

  De rapportage omvat: Trefwoorden, Managementkwaliteiten, Aanwijzingen voor het gesprek, Gespreksonderwerpen.

  Voorbeeldrapport van de PPA Management Vragenlijst

 • Algemene Vragenlijst

  Een aantal interviewvragen, specifiek geformuleerd op basis van het profiel van de kandidaat.
  De rapportage omvat Trefwoorden, Algemene eigenschappen, Aanwijzingen voor het gesprek, Gespreksonderwerpen.

  Voorbeeldrapport van de PPA Algemene Vragenlijst

 • Technisch/Administratief Onderzoek

  Het profiel van de kandidaat wordt beschreven in het perspectief van een technische of administratieve rol.

  Onderzoek naar eigenschappen van een persoon bij o.a. organiseren van werkstroom, omgang met deadlines, informatieverstrekking, serviceverlening, kwaliteit, nauwkeurigheid en problemen oplossen.

  Voorbeeldrapport van de PPA Technisch/Administratief Onderzoek

 • Verkoop Onderzoek

  Onderzoek naar gedragseigenschappen van een persoon voor een functie in de verkoop. Geeft inzicht in de wijze waarop de kandidaat naar alle waarschijnlijkheid om zal gaan het openen van een gesprek, het afsluiten van orders, presentatie en administratie.

  Het rapport omvat: Gesprek openen en communicatie, afsluiten, het ondersteunen en beheren van relaties, presentatie en administratie.

  Voorbeeldrapport van de PPA Verkoop Onderzoek

 • Sterkte/Zwakte Analyse

  Geeft snel en effectief inzicht in de het werkgedrag, zowel in de werksterkten als de mogelijke beperkende factoren, van de persoon.
  De rapportage omvat werksterkten en mogelijke zwakten van de kandidaat.

  Voorbeeldrapport van de PPA Sterkte/Zwakte Analyse

 • Samenvatting voor Leidinggevende

  Samenvatting van het PPA-rapport van onderzochte persoon specifiek toegespitst op gegevens voor een leidinggevende, bedoeld om ondersteuning te bieden bij de selectie, beoordeling, ontwikkeling of begeleiding en counseling.

  De rapportage omvat: Trefwoorden, algemene eigenschappen, optimalisering van het potentieel, passende verantwoordelijkheden, te bespreken punten en algemene opmerkingen.

  Voorbeeldrapport van de PPA Samenvatting voor Leidinggevende

 • Klantenservice Onderzoek

  Geeft inzicht in het inlevingsvermogen van de persoon in de behoeften van klanten, maar ook in de inventiviteit en het probleemoplossend vermogen.

  De rapportage omvat het inlevingsvermogen in de behoeften van de klant, omgaan met kritiek en assertiviteit, houding en reactie, presentatie en communicatieve vaardigheden, inventiviteit en probleemoplossend vermogen, doelgerichtheid.

  Voorbeeldrapport van een PPA Klantenservice Onderzoek

 • Managersrichtlijnen

  Rapportage welke aangeeft aan hoe u de kandidaat kunt motiveren en managen.
  Het rapport omvat motivatie, communicatie, begeleiding, motiveren, aansturing, ondersteuning, delegeren van taken , disciplineren, ontwikkeling en potentieel.

  Voorbeeldrapport van de PPA Managersrichtlijnen

 • Trainingsrichtlijnen

  Rapportage om tot verdere ontwikkeling van de kandidaat zijn of haar specifieke trainingsbehoeften in kaart te brengen. De aandachtsgebieden die worden belicht zijn afhankelijk van het profiel van de kandidaat.

  Voorbeeldrapport van de PPA Trainingsrichtlijnen

 • Leiderschapsonderzoek

  Een onderzoek naar de persoonlijke leiderschapsstijl en kwaliteiten en geeft inzicht in:
  - De wijze van communicatie,
  - Presentatie en besluitvorming,
  - Het omgaan met tijdslimieten en time management,
  - Doelgerichtheid,
  - Administratieve aanleg,
  - Planning en probleemoplossend vermogen,
  - Kwaliteit en accuratesse,
  - Omgang met kritiek en provocaties,
  - Trainings-en ontwikkelingsmogelijkheden,
  - Zelfinzicht en aandachtspunten op het gebied van leidinggeven.

  Voorbeeldrapport van een PPA Leiderschapsonderzoek

 • Call Center Onderzoek

  Deze rapportage geeft inzicht in de wijze waarop de kandidaat zich opstelt ten aanzien van: klantgerichtheid, overdacht van informatie, problemen oplossen, doorzettingsvermogen, omgaan met werkdruk en het actief promoten van producten en diensten.

  Dit rapport omvat: Trefwoorden, Klantgerichtheid, Overdragen van informatie, Problemen oplossen, Doorzettingsvermogen, Omgaan met werkdruk, Omgaan met agressie en onredelijkheid, Actief promoten van producten, diensten en ideeën, Samenvatting.

  Voorbeeldrapport van een PPA Call Center Onderzoek