General Intelligence Assessment (GIA)

De algemene intelligentie test (GIA) meet ondermeer het leervermogen van een persoon. De snelheid waarmee een kandidaat zich nieuwe vaardigheden eigen maakt en procedures aanleert is een indicator voor het potentieel dat diegene heeft om te groeien in een functie en zich te ontwikkelen.

De GIA-rapportage geeft in een score op de schaal van 100 inzicht in hoe snel en accuraat iemand nieuwe informatie, competenties of procedures in zich opneemt, onthoudt en toepast op het gebied van:


 • Redeneren
 • Cijfersnelheid en Accuratesse
 • Woordbetekenis
 • Perceptie Snelheid
 • Ruimtelijk inzicht
BESTEL DE GIA
De online GIA assessment duurt gemiddeld 30 minuten.

Redeneren

In hoeverre is de kandidaat in staat uitsluitend van de gegeven informatie uit te gaan en op basis hiervan tot correcte conclusies te komen. Een hoge score impliceert een ontwikkeld vermogen verbaal te redeneren.

Woordbetekenis

Dit onderdeel test de woordkennis en woordenschat van de kandidaat. Er wordt nagegaan in hoeverre de kandidaat in staat is meerdere woorden in een verschillende context te begrijpen en tevens woorden van gelijke dan wel tegenovergestelde betekenis op te merken. Zo wordt bepaald in welke mate iemand capabel is om in een werkomgeving te functioneren, waar schriftelijke of mondelinge instructies duidelijk begrepen dienen te worden.

Cijfersnelheid en Accuratesse

Dit testonderdeel meet de rekenkundige aanleg van de kandidaat en in hoeverre deze in staat is met getallen om te gaan. Het geeft een indicatie van het gemak waarmee iemand met cijfermatige concepten kan werken.

Perceptie Snelheid

Het vermogen om details op te merken. Dit testonderdeel geeft aan hoe snel en nauwkeurig de kandidaat in staat is fouten of onnauwkeurigheden op te merken in teksten, cijfermateriaal en schema’s almede het vermogen om irrelevante informatie te negeren en overeenkomsten of verschillen waar te nemen.

GIA

Verder bevat de GIA de Opmerkingen voor de interviewer en de GIA profiel kaart met een schematische weergave van de behaalde scores.

Ruimtelijk inzicht

Het testonderdeel Ruimtelijk inzicht meet het vermogen om beelden en voorstellingen mentaal te visualiseren en bewerken. Met name belangrijk voor functies waarbij het visualiseren van zaken essentieel is om opdrachten te kunnen begrijpen.En bevat verder de Opmerkingen voor de interviewer en de GIA profiel kaart met een schematische weergave van de behaalde scores.

Waarom een GIA assessment?

Voor iedere organisatie zijn twee aspecten essentieel:

- Ten eerste is het van belang dat leidinggevenden over het vermogen beschikken om zich voortdurend aan te passen aan het continue veranderende organisatieklimaat.

- Als tweede moeten de loyaliteit en betrokkenheid van succesvolle werknemers worden gewaarborgd.

GIA laat zien welke leidinggevenden over het potentieel beschikken om veranderingen in gang te zetten en ermee om te gaan. U krijgt meer zicht op de capaciteiten van uw werknemers, zodat u ze op het juiste vlak passende uitdagingen aan kunt bieden.

Kortom een onmisbaar assessment instrument om talent te recruiteren en te managen.

GIA is een online assessment en de rapportages beantwoorden onder andere onderstaande vragen betreffende kandidaten of werknemers:

 • Is de persoon in zijn of haar denken alert en opmerkzaam?
 • Wat is het ontwikkelpotentieel?
 • In hoeverre kan hij of zij zich aanpassen bij veranderingen?
 • Is deze persoon in staat problemen op te lossen?
 • Beschikt de persoon over het denkniveau dat in de functie wordt gevraagd?
 • Beschikt hij of zij over buitengewoon potentieel?
 • Is de persoon iemand die problemen aanpakt?
 • In hoeverre zal hij of zij profijt hebben van training of opleiding?
 • Wordt de persoon voldoende uitgedaagd in zijn of haar functie?
 • Is hij of zij in de functie opgewassen tegen een aanzienlijke mentale uitdaging?
 • Is de persoon in staat om veranderingen in de organisatie in gang te zetten?