Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden 1 ONLINE ASSESSMENTS

  • Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met de voorwaarden van de opdrachtgever, prevaleren deze voorwaarden. 
  • De opdrachtgever is verplicht om bij betaling op rekening de factuur van 1 ONLINE ASSESSMENTSte voldoen binnen eenentwintig (21) dagen na ontvangst van deassessmentrapportage.
  • De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van het werkgedrag van een door 1 ONLINE ASSESSMENTS getoetste kandidaat.  
  • De 100% tevredenheidgarantie geeft de opdrachtgever het recht om het aankoopbedrag terug te krijgen respectievelijk niet te hoeven betalen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever hiertoe een melding per e-mail doet (via het adres [email protected]) uiterlijk de derde werkdag na ontvangst van de assessmentrapportage. 
  • 1 ONLINE ASSESSMENTS waarborgt de privacy van de opdrachtgever en diens kandidaat en zal geen gegevens aan derden verstrekken. 
  • Op de rechtsverhouding tussen 1 ONLINE ASSESSMENTS en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Nederlandse handelsregister.